Nákupní košík
je prázdný

AROMISAN

Kód výrobku: h5600

Směs éterických olejů - určená pro vysavače


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
AROMISAN VŮNĚ DO VYSAVAČŮ 50 ml h5600d -,-- Kč 250,23 Kč
-
+
AROMISAN VŮNĚ DO VYSAVAČŮ 100 ml h5600e -,-- Kč 380,42 Kč
-
+

Cena:

Sdílejte produkt s přáteli:

POPIS PRODUKTU:
Směs éterických olejl vhodná do vysavačá. Krásně provoní vzduch a zároveň jsou obsažené éterické oleje známé pro své antimikrobiální účinky. 
Tip: Nakapejte dřevěnou kouli směsí Aromisan a vložte do sáčku do vysavače.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Může způsobit poškození orgánů. 
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Výrobce neručí za případné škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním

  • Ke stažení (1)