Nákupní košík
je prázdný

REPTIRESPI

Kód výrobku: F1050

Směs éterických olejů při dýchacích potížích


Název Obj. kód Běžná cena Vaše cena
REPTIRESPI 10 ml F1050b -,-- Kč 260,00 Kč
-
+
REPTIRESPI 20 ml F1050c -,-- Kč 478,00 Kč
-
+

Cena:

Sdílejte produkt s přáteli:

POPIS PRODUKTU:
Směs éterických olejů z mateřídoušky, badyánu, ravensary, borovice, lavandinu a mrkvového semene. Obsažené éterické oleje jsou známé svým účinkem při dýchacích potížích. Díky svým účinkům pomáhají vytvářet mikrobiálně čisté prostředí, ve kterém se zvířata pohybují.
 
Použití: Přípravek aplikujte přímo na dřevo, které je součástí klecí a terárií. Vhodné jsou i dřevěné hračky pro zvířata. Směs lze smíchat s mycím olejem HY-NEUTRAL a použít v rozprašovači nebo ke koupeli.
Doporučujeme smíchat:
100 ml HY-NEUTRAL + 30 kapek směsi éterických olejů pro použití do rozprašovače.
100 ml HY-NEUTRAL + 60-70 kapek směsi éterických olejů pro použití ke koupeli.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.